Авторизация
Меню
Категории

Календарь
 Апрель 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


Четверг 14 января 2010
Сообщение прочтено 482 раз
Конституционный процесс в Украине продолжает удивлять. В первую очередь – своей скромностью, но главное – непонятной таинственностью и неожиданными результатами. |укр.|

На протяжении прошлой осени, точнее – с 24 августа по 1 декабря 2009 года, в Украине проходило всеукраинское обсуждение президентских конституционных инициатив. Граждане Украины живо поговорили о педофилах и свином гриппе. Вместе с тем под новый год был создан, со слов Президента Украины – «народный проект конституции». Также, по словам Виктора Ющенко: «большинство граждан, выступая за обновление Основного Закона, выразили главную мысль: последующие превращения в Украине и европейский выбор нуждаются в эффективной системе государственного управления».

Дальше, больше. Одна за другой посыпались заявления Виктора Януковича, Виктора Медведчука и опять таки Виктора Ющенко о необходимости внедрения в Украине «президентской модели власти». Иначе говоря, о возвращении к системе управления времен Леонида Кучмы, через возобновление действия Конституции Украины 1996 года.
...
Читать

Сообщение прочтено 594 раз

Конституційний процес в Україні продовжує дивувати. Найперше – своєю скромністю, але головне – незрозумілою втаємниченістю і несподіваними результатами. |рус.|

Впродовж минулої осені, точніше – з 24 серпня до 1 грудня 2009 року в Україні проходило всеукраїнське обговорення президентських конституційних ініціатив. Українство завзято поговорило про педофілів та свинячий грип. Разом із тим під новий рік був створений, зі слів Президента України – «народний проект конституції». Також, за словами Віктора Ющенка: «більшість громадян, виступаючи за оновлення Основного Закону, висловили головну думку: подальші перетворення в Україні та європейський вибір потребують ефективної системи державного управління».

Далі, більше. Одна за одною посипалися заяви Віктора Януковича, Віктора Медведчука і знову ж таки Віктора Ющенка про необхідність запровадження в Україні «президентської моделі влади». Інакше кажучи, про повернення до системи управління часів Леоніда Кучми, через відновлення дії Конституції України 1996 року.
...
Читать


Сообщение прочтено 261 раз

Воскресенье 27 декабря 2009
Сообщение прочтено 733 раз

Сообщение прочтено 1008 раз

Преамбула

Представники французького народу, утворивши Національні збори і вважаючи, що неуцтво, забуття прав людини або зневага до них є єдиною причиною суспільних лих та корупції урядів, прийняли рішення викласти в урочистій заяві природні, невід'ємні і священні права людини, щоб ця Декларація, незмінно перебуваючи перед поглядом всіх членів соціального організму, постійно нагадувала їм їх права та обов'язки, щоб дії законодавчої і виконавчої влади, які у будь-який час можна було б порівняти з метою кожного політичного інституту, зустрічали більшу пошану, щоб вимоги громадян, засновані віднині на простих та беззаперечних принципах, спрямовувалися на дотримання Конституції і щастя для усіх. Відповідно, Національні збори визнають та проголошують перед лицем і під заступництвом Верховної Істоти наступні права людини і громадянина. |рус.|

Стаття перша
Люди народжуються і залишаються вільними і рівними у правах. Суспільні відмінності можуть ґрунтуватися лише на основі загальної користі.

Стаття 2
Метою кожного політичного об’єднання є збереження природних і невід’ємних прав людини. Такими є свобода, власність, безпека і спротив пригнобленню.

Стаття 3
...
Читать


Суббота 26 декабря 2009
Сообщение прочтено 582 раз

Представители французского народа, образовав Национальное собрание и полагая, что невежество, забвение прав человека или пренебрежение ими являются единственной причиной общественных бедствий и испорченностиправительств, приняли решение изложить в торжественной Декларации естественные, неотчуждаемые и священные права человека, чтобы эта Декларация, неизменно пребывая перед взором всех членов общественного союза, постоянно напоминала им их права и обязанности, чтобы действия законодательной и исполнительной власти, которые в любое время можно было бы сравнить с целью каждого политического института, встречали большее уважение; чтобы требования граждан, основанные отныне на простых и неоспоримых принципах, устремлялись к соблюдению Конституции и всеобщему благу. Соответственно, Национальное собрание признает и провозглашает перед лицом и под покровительством Верховного существа следующие права человека и гражданина. |укр.|

Статья 1
Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах. Общественные различия могут основываться лишь на общей пользе. 

Статья 2
Цель всякого политического союза - обеспечение естественных и неотъемлемых прав человека. Таковые - свобода, собственность, безопасность и сопротивление угнетению
...
Читать


Сообщение прочтено 270 раз

Среда 23 декабря 2009
Сообщение прочтено 1193 раз
Декларація Незалежності

Конгрес, 4 липня 1776 року. 

Одностайна заява тринадцяти сполучених Штатів Америки
 |рус.|

...
Читать

Понедельник 21 декабря 2009
Сообщение прочтено 848 раз
Декларация Независимости

Конгресс, 4 июля 1776 г.

Принята единогласно тринадцатью соединенными Штатами Америки |укр.|
...
Читать

Сообщение прочтено 380 раз

Назад12345Вперед | Указать страницу