Авторизация
Меню
Категории

Календарь
 Сентябрь 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


Пятница 18 декабря 2009
Сообщение прочтено 452 раз

Сообщение прочтено 597 раз
Конституционный процесс, с таким большим трудом начавшийся «выплясывает» на месте. Всеукраинское обсуждение конституции скорее напоминает имитацию, в лучшем случае – политзанятие или политинформацию советского пошиба, к тому же организованные не лучшим образом. Широкая общественная дискуссия на тему конституционных изменений просто отсутствует. |укр.|

Очевидно, украинцы крайне разуверены во власти, следовательно, достаточно слабо реагируют на любые властные инициативы, не без основания считая их очередным обманом. Разуверены, это ещё мягко сказано. У многих добропорядочных граждан Украины при одном упоминании об украинской политике и о большинстве отечественных политиков возникает, как минимум, чувство отвращения.

Можно констатировать, что нынешний конституционный процесс и украинство существуют, без преувеличения, в параллельных мирах. При этом подавляющее большинство политических сил в Украине сознательно вредят, саботируют – игнорируют, замалчивают тему конституционной реформы в целом.

...
Читать


Четверг 17 декабря 2009
Сообщение прочтено 586 раз

Конституційний процес, з таким великим трудом розпочатий, наразі, «витанцьовує» на місці. Всеукраїнське обговорення конституції радше нагадує імітацію, у кращому випадку – політзаняття чи політінформацію радянського штибу. До того ж організовані не кращим чином. Широка громадська дискусія на тему конституційних змін просто відсутня. |рус.|

Очевидно, українці вкрай зневірені у владі, відтак, досить слабко реагують на будь-які владні ініціативи, небезпідставно вважаючи їх черговим обманом. Зневірені, це ще м’яко сказано. У багатьох добропорядних громадян України при одній згадці про українську політику та про більшість вітчизняних політиків виникає, щонайменше, відчуття огиди.

Треба констатувати, що нинішній конституційний процес та українство існують, без перебільшення, у паралельних світах. При цьому, переважна більшість політичних сил в Україні свідомо шкодять, саботують – ігнорують, замовчують тему конституційної реформи загалом. 

Яскравим прикладом цього є недавня відмова Верховної Ради направити на розгляд Конституційного Суду усі без винятку, про всяк випадок, наявні у парламенті проекти змін до Конституції України. Мабуть, панів депутатів усе влаштовує. Народні обранці просто не бажають та й власне не спроможні щось змінити.

...
Читать

Сообщение прочтено 851 раз

Необхідно, щоб права людини охоронялися силою закону з метою забезпечення того, щоб людина не була змушена вдаватися як до останнього засобу до повстання проти тиранії і гноблення. Загальна декларація прав людини. Прийнята і проголошена резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року.

Если правитель не оправдывает доверия, люди имеют право и даже обязаны перестать ему подчиняться. Иначе говоря, люди имеют право на восстание. «Два трактата о государственном правлении». Джон Локк.

Конституции, принятые в последние десятилетия, стали закреплять право на сопротивление, которое стало более «компактным» и потеряло свой революционный оттенок. Статья 21 Конституции Португалии 1976 г. установила: «Каждый пользуется правом оказывать сопротивление любому приказу, который наносит ущерб его правам и свободам и их гарантиям, а также применять силу для отпора любой агрессии, если невозможно обратиться к представителям власти. Конституционное право зарубежных стран.

Первинним джерелом влади в такій системі є суспільство. Неефективна система влади розглядається громадянами як невдалий контракт, і може бути ними же і переукладений. Влада десакралізована і оцінюється виключно з позиції ефективності менеджменту. Виникнення конкурента на владу в такій системі заохочується – як можливість знайти більш ефективного менеджера. При блокуванні процесу зміни (узурпація влади) – право на повстання в такій концепції виглядає цілком природнім. Status quo влади проти суверенітету народу. Орест Друль.

Суспільство також має природне право на захист від узурпації влади. Найдієвішим механізмом такого захисту є право відкликання влади народом. Коли ж немає реальних механізмів відкликання або зміни влади, народ має законне право на повстання і розв’язання проблеми збройним шляхом. Про це право писали ще перші філософи-енциклопедисти напередодні Великої французької революції. Природне право. Олег Романчук.
...
Читать


Суббота 14 ноября 2009
Сообщение прочтено 642 раз

Сообщение прочтено 490 раз

Сообщение прочтено 437 раз

Сообщение прочтено 445 раз

«Серафимския любве ко Господу пламенный ревнителю и Иеремии, о народе плачещему, усердный подражателю, всеблаженне отче Силуане, ты зову Матере Господа Сил внемляй, змия греховнаго межемудренно изрыгнул еси и в Гору Афонскую от суеты мира удалился еси, идеже в трудех и молитвах со слезами благодать Святаго Духа обильно стяжа. Еюже сердца наша воспламени и с тобой умильно взывати укрепи: Господи мой, Жизнь моя и Радосте Святая, спаси мир и нас от всяких лютых». Тропарь, глас 2-й.

Спешу поздравить Вас друзья. В Украине грядет новая война. Оценивая перспективу, даже сказал бы – новая великая и отечественная война – война Конституций.

Великая и отечественная, потому как эта война на долгие годы вперёд, а также потому, что со временем в неё будет втянуто всё украинское общество: от мала, до велика - вся Украина.

Правда, большая конституционная - это пока лишь перспектива (но неизбежная).

Сейчас же речь идёт о взращивании новой электоральной морковки. И не какой-то там, а громадной морковищи, коей, вне всякого сомнения, есть тема Конституции.

Известно, что приманкой для осла служит морковка, болтающаяся на некотором расстоянии от ослиного носа. Осёл как бы идёт к ней. Идёт и идёт, идёт и идёт…

До сих пор такими морковками для украинского избирателя были темы: НАТО, ЕЭП, Черноморский Флот, федерализация, двуязычие, социалка и т.д. и т.п.

Тема Конституции тем круче, что способна вместить в себе, как в лукошке, все мыслимые и немыслимые электоральные овощи и фрукты, так сказать, на любой вкус.

Простое и понятное решение всех проблем. Изменим Конституцию, при этом, конечно – клятвенно пообещаем заставить всех и каждого её исполнять и, наконец, заживём припеваючи. Оно может быть и да, но нет.

В нормальной жизни, в итоге пути ослу обязательно скармливают ту самую морковку, к которой он так упрямо шёл. Иначе, чего гляди, у несчастного животного начнётся ломка инстинктов.

В украинских политических реалиях, выполнение предвыборных обещаний чревато новыми обязательствами, следовательно - необходимостью их выполнения.

Вообще, надо сказать, политические обещания в Украине - mauvais ton. Практически все значимые обещания отечественных политиков - пустословие. Похоже их никто и никогда не собирался выполнять.

В этом деле первое и главное - обещать. Обещать то, за что граждане обязательно проголосуют. Дальше, проще. Всегда под рукой дежурные оправдания: мешают работать, не хватает депутатских голосов, нет конституционного большинства и всё в таком духе.

Важный нюанс - к новым выборам надо обещать больше. Или лучше даже, как это делают некоторые новомодные политики - не обещать, но гарантировать.

Поэтому сколь долгим будет путь ослов в Украине ведомо одному лишь Господу Богу.

Лейтмотивом приближающейся президентской кампании очевидно будет тема Конституции. При этом добавлю, что и всех последующих избирательных кампаний, причём вне зависимости от уровня (не удивлюсь, если и сельсоветов).

Всенародное обсуждение президентских конституционных инициатив, а также возможный по результатам этого обсуждения референдум как-то очень удачно пересекаться во времени с выборами Президента Украины.

По сути президентская «Народна Конституція» - это в том числе, ни много, ни мало – предвыборная программа кандидата в Президенты Украины - Народного Президента Виктора Ющенко.

«Основний документ держави не може бути лише справою політиків. Він має бути справжньою всенародною справою. Саме такий підхід відкриє шлях до народної Конституції єдиної політичної нації». В. Ющенко, газета «Дзеркало Тижня»
Читать


Назад12345 | Указать страницу