Авторизация
Меню

Календарь
 Апрель 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


Понедельник 8 сентября 2008
Сообщение прочтено 617 раз

Донецький національний університет.
Кафедра МММЕ.

________________________________________________________________________________

Наступила ера, коли навчання продовжується протягом усього життя.
Звичайна людина і професіонал потребують того,
...
Читать


Это сообщение написано также в: ЕИОП (0 комментариев)
Понедельник 17 марта 2008
Сообщение прочтено 458 раз

Современное инновационное образование заставляет искать новые пути получения и использования информации.

Огромный рост объемов информации породил, так называемый, "информационный взрыв", сопровождающийся в настоящее время с одной стороны ограниченными возможностями человека по её усвоению, с другой - дефицитом образовательной, научно-методической, учебной, справочной и др. видов информации, на использование которой направлена профессиональная деятельность педагогов.

Предлагаемые для использования в системе образования электронные учебники и учебные пособия, педагогические программные средства имеют порой низкое качество, не всегда соответствуют дидактическим целям и образовательным задачам.
Создание и обеспечение функционирования единого информационного образовательного пространства (ЕИОП), ориентированного, в первую очередь, на интеграцию имеющихся средств информатизации образования является одним из эффективных путей информатизации отрасли.

Так как: «Для учебного процесса высшей школы характерны логическая и дидактическая определенность, поэтому для оптимального его функционирования необходимы четкое и обоснованное определение задач, выбор форм и средств их оптимального решения, проверка правильности решения, установление путей совершенствования системы образования.»
(См. http://blog.meta.ua/~PVD48/posts/@39777/)

 


Воскресенье 16 марта 2008
PVD48 | 2008-03-16 12:10:32 С чого починати?
Сообщение прочтено 693 раз

 

Підсумки одного семінару

Дистанційне навчання - від теорії до практики, актуальний мережевий семінар

Інформатизація освіти в Україні - один з найважливіших механізмів, що зачіпає основні напрямки модернізації освітньої системи. Сучасні інформаційні технології відкривають нові перспективи для підвищення ефективності освітнього процесу. Змінюється сама парадигма освіти. Велика роль надається методам активного пізнання, самоосвіті, дистанційним освітнім програмам.

ДН - засноване на сучасних інформаційних і комунікаційних технологіях навчання й підвищення кваліфікації.

Дистанційні технології навчання можна розглядати як природний етап еволюції традиційної системи освіти від дошки з крейдою до електронної дошки й комп'ютерних навчальних систем, від книжкової бібліотеки до електронної, від звичайної аудиторії до віртуальної аудиторії.

Ефективність дистанційного навчання заснована на тому, що ті, кого навчають, самі почувають необхідність подальшого навчання, а не піддаються тиску з боку. Вони мають можливість роботи з навчальними матеріалами в такому режимі й обсязі, який підходить безпосередньо їм. Ефект у значній мірі залежить від того, наскільки регулярно займається той, хто навчається. Послідовне виконання контрольно-діагностичних завдань і випускної роботи, а також підтримка у всіх питаннях з боку викладача-координатора забезпечує планомірне засвоєння знань.

Аналіз впровадження дистанційного навчання показує, що до реального контингенту потенційних студентів можна віднести тих, хто часто перебуває у відрядженнях, військовослужбовців, територіально віддалених слухачів, жінок, що перебувають у декретній відпустці, людей з фізичними вадами, тих, хто поєднує навчання й роботу, співробітників, що підвищують свою кваліфікацію тощо. Й незважаючи на те, що дистанційне навчання передбачає одержання також і базової середньої освіти, цей напрямок не одержав активного впровадження в освітній процес шкіл, коледжів та інших середньо-спеціальних установ освіти.

Не кожному вдається відучитися п'ять років у стінах вузу, але сучасні технології можуть дати другий шанс. Дистанційна освіта - навчання на відстані - стала справжньою новацією 21 століття. Віртуальний курс лекцій дозволяє скоротити або розтягти час навчання за своїм розсудом. Серед плюсів такого навчання називається можливість займатися в будь-якому місці, де є комп'ютер, матеріал суворо дозований по тижнях і збігається з усіма вимогами, які пред'являються до студентів будь-якого вузу, крім того, у студента є можливість виконувати завдання в зручний для нього час. Процес виконання завдань залишається за кадром. Теоретично їх може зробити хтось інший. Для здачі сесії прийдеться повторити подвиг Ломоносова - приїхати з рідної глибинки. Дистанційне навчання дешевше стаціонарного, але за рахунок купівлі комп'ютера й плати за Інтернет помітно дорожчає.

На першому курсі дистанційного навчання багато студентів страждають
Читать


Настроение у меня: оптимистичное   
Это сообщение написано также в: ЕИОП (0 комментариев)
Комментарии (1)