Авторизация
Блог
Меню

Календарь
 Август 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


без темы
vikdon1 | 2016-01-11 12:08:12
Сообщение прочтено 136 раз

Руснаците се чувстват щастливи, само когато бомбардират някого, казва известният журналист и режисьор пред „Аргументи и факти“Нужно ни е да се гордеем с нещо. А с какво? Не сме посторили големия андронен колайдер, Марс не сме покорили. Остава най-примитивното-да се гордеем с митична сила. Всичко това би могло да изглежда и като нещо весело, но, за съжаление, това е прекият път към кандилото, цървулите и други антисанитарни подробности. Жалко за тези, които не го разбират. А що се отнася до мнозинството, то, повярвайте ми, те са способни да променят политическите си, а и всякакви визгледи, на диаметрално противоположните за 15 часа. Ние знаем до каква степен е покорна и склонна на компромиси тази маса.- Защо тогава образовани хора, т.н. творческа интелигенция непрекъснато цитират мнението на мнозинството. Демек, не може толкова хора да бъркат...- Мнозинството винаги се заблуждава-това е математически закон. Грубо казано, колкото повече числа, толкова по-голяма е вероятността за грешка и то съдбоносна, драматична грешка. При това, тези условни 89,9% от населението винаги си затрайват, когато стане време да действат, да носят отговорност. Залози може да се правят само на индивидуалисти на тези, които вървят срещу течението.- Но защо хората имат толкова силна потребност от илюзии? Защо не могат без тях?- Ами, напълно могат. Но просто трябва да разбираме, че когато говорим за илюзии, без значение какви, говорим за хора, които не искат на мислят самостоятелно. В този смисъл религията е много удобен вариант. Но ако говорим за нашето общество, то истински християни в Русия има много малко. Религията все пак предполага наличието на определени действия, които ние не виждаме днес. Да потрошат изложба могат, но да нахранят със себе си хищниците на арената-не, това –не. Могат да хвърлят яйца по другите, но да спят прави в продължение на 40 години, както са правили християнските отшелници, със сигурност няма да го направят.- Ако разглеждаме човечеството като вид, а руската нация като подвид, можем ли да говорим за някакви изключителни особености на този подвид.- Не съществуват никакви подвидове! Можем единствено да говорим само за някои географски особености на една или друга група от типа на цвят на кожата или на очите. Националността не е кръвна група. Това са само социално-културни различия, особености на възпитанието на конкретния индивид. И изобщо, тези разговори за националността са пълно бълнуване!- Но на нас от училище ни разказват за особената руска душа, за националните връзки...- Е, аз не отговарям за това, което разказват в училище. А ако искате да говорим за великата руска култура, то трябва честно да признаем, че тя никога не е съществувала. Всичко, което имаме е производно на западната цивилизация. Даже матрьошките са измислени в Япония и са донесени в Русия едва в края на XIX век. Огледайте се около себе си! Виждате ли нещо исконно руско?- Литература, например.- В „Евгений Онегин“ на Пушкин, руското е не повече отколкото в автомобил с американска марка, но произведена във Всеволжск.Я си спомнете:По руски много слаба беше —списанията не четешеи бъркаше се всеки мигна своя матерен език,та пишеше тя по фрзнцузки.И до сега — не съм суров —не може дамската любовда се предава в нас по руски;езикът ни прекрасен уж,за проза пощенска е чужд“*Римата, формата на поетичен роман, както и всякакви други литературни, музикални, живописни и други форми – всичко това е привнесено, грубо казано-лицензионно. Всичко криво-ляво национално, руско е било захвърлено като боклук при прехода от XVII в XVIII век. Петър I решил, че с това не може да се отиде в цивилизацията, не трябва да се показва на света.- Чакайте, ами великият, могъщият руски език?- Е какво му е великото и могъщото?! Руският език е франко-полско-англо-латинско-тюркска смесица. Да, в резултат се е получило нещо, но трябва честно да признаем, че в него няма нищо уникално. Прочетете, поразучете какъв е бил руският език до времената на Петър. Руското дворянство след войната от 1812 година** е говорело на френски не защото не са били патриоти. Просто на руски е било невъзможно да се изразиш. Не е имало обозначения за повечето понятия и явления.- Вие говорите провокационно, твърде непопулярни неща. Как така още не са Ви забранили?- Защото мнозинството не мисли и не е съгласно с мен. Тоест, това, което говоря е интересно само на инакомислещите. А на средно статистическия руснак, който се дере: „крименаш!“ съм му напълно безразличен. Нямам никакво влияние над него, така че няма и особен смисъл да ме забраняват.*А. С. Пушкин. Евгений Онеги, превод Николай Хрелков** Войната на Наполеон срещу Русия, наричана също „Отечествена война“

Комментарии RSS :

lawr73 | 11.01.2016 18:06 | [Ссылка]

шо за мова?Smile


vikdon1 | 12.01.2016 19:54 | [Ссылка]

български

lawr73 | 12.01.2016 23:11 | [Ссылка]

хорошо, что не на турецком!Very Happy


lawr73 | 12.01.2016 23:12 | [Ссылка]

Россияне чувствуют себя счастливыми только тогда, когда кто-то говорит бомбардировать известный журналист и режиссер перед "Аргументы и факты" Мы должны гордиться тем, чего-то. И с чем? Мы не построить большой адронный коллайдер, мы не завоевали Марс. Остается самый примитивный-гордиться мифическая власть. Все это может показаться, как-то весело, но, к сожалению, это самый быстрый способ ладана, сандалии и других antisanitarni деталей. Слишком плохо для тех, кто не понял. И в связи с большинством, то, поверьте мне, они могут изменить свою политику, и любая vizgledi, диаметрально противоположны до 15 часов. Мы знаем, до какой степени послушны и готовы идти на компромисс в этом masa.- почему образованные люди, и т.д. творческая интеллигенция постоянно цитируют мнение большинства. Demek, так что люди не могут быть спутаны ...- большинство всегда дурак это математический закон. Грубо говоря, чем больше число, тем больше вероятность ошибки и роковой, драматические ошибка. Тем не менее, эти условия 89,9% населения всегда zatrayvat, когда пришло время действовать, брать на себя ответственность. Ставки могут быть сделаны только индивидуалистов тех, кто пойдет против techenieto.- Но почему люди столь сильную потребность в иллюзиях? Почему не может жить без них? - Ну, совсем они могут. Но мы просто должны понять, что когда мы говорим о иллюзий, ни на что, мы говорим о людях, которые не хотят думать сами за себя. В этом смысле, религия является очень удобным вариантом. Но если мы говорим о нашем обществе, истинные христиане в России очень мало. Религия по-прежнему предполагает определенные действия, которые мы видим сегодня. Potroshat выставка может быть, но, чтобы прокормить себя с хищниками арене нет, -не. Они могут бросить яйца у других, но спать делать в течение 40 лет, как и христианские отшельники, конечно, не будет napravyat.- Если рассматривать человечество как вид, и русский народ как подвид, мы можем говорить о некоторых исключительных особенности этого podvid.- Там нет подтипов! Мы можем только говорить о некоторых географических особенностей одной группы или другой тип цвета или глаз кожи. Национальность не является типом крови. Это всего лишь социально-культурные различия, особенности образования конкретного человека. И все эти разговоры о национальности полный бред! - Но к нам из школы, сообщите нам особое русскую душу, для национальных соединений ...- Ну, я не несу ответственности за то, что они говорят в школе. И если вы хотите, чтобы говорить о великой русской культуры, мы должны честно признать, что она никогда не существовала. Все, что мы есть, производное западной цивилизации. Даже матрешки были изобретены в Японии и привезли в Россию в конце ХIХ века. Оглянитесь вокруг! ? Видишь что-нибудь наделены русским - Литература, naprimer.- В "Евгении Онегине", Пушкин, Россия является не более, чем американский бренд автомобиля, но производится в Vsevolzhsk.Ya помните: В России очень слаб -spisaniyata не лезьте cheteshei каждый мигать свой родной