<МЕТА> - Украина | Блоги | Українська
<META> - Украина
Интернет
Реестр
Новости
Рефераты
Товары
Блоги
искать в блоге Юридичні послуги искать в постах/комментариях пользователя
Авторизация
Логин:
Пароль:
 
#

Календарь

 Февраль 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
#

Перемога над нефаховим суддею

urtechnologis | 2010-10-26 08:27:21  
Сообщение прочтено 279 раз

Апеляційний господарський суд м. Києва задовільнив мою скаргу і скасував ухвалу судді Пригунової А.Б.

Таким чином, я довів який низький професіоналізм у деяких суддів господарського суду м. Києва. Далі викладаю детальніше.

 

Голові господарського суду м. Києва

01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б

справа № 05-5-51/10509

магістра права, юриста

Кізіми Ігоря Віталійовича

02068, м. Київ, вул. Степана Олійника, 9 кв. 82

тел. 044-221-51-66, 096-545-40-33

Заява

Я, що нижче підписався, будучи представником за дорученням фізичної особи-підприємця Савченко С.О., склав та подав негаторний позов до ТОВ  «Сапсан-СП» про заборону вчиняти будь-які перешкоди у користуванні приміщенням.

Повертаючи позовну заяву без розгляду суддя Пригунова А.Б., (справа № 05-5-51/10509) підійшла упереджено до позивача, оскільки на стадії вирішення питання про відкриття провадження у справі вирішує питання, які слід вирішувати безпосередньо при розгляді питання по суті.

Зокрема, суддею розширено тлумачиться ст. 54 ГПК України, і поставилися до позовної заяви вимоги, які прямо не передбачені вказаною статтею.

Це, зокрема, така вимога, щоби резолютивна частина позовної заяви (після слова «прошу», зівпадала з резолютивною частиною рішення суду, що за наслідком розгляду справи по суті, вирішить суд. Це не відповідає нормам права, оскільки позивач не обмежений у праві просити у суду, що сам вважає за справедливе, і лише суд виносить рішення (формулює резолютивну частину) максимально наближеною до вимог законності та справедливості.

Також, суддя протиправно зазначає, повертаючи позов без розгляду, що заявником подано не всі сторінки рішення господарського суду м. Києва та не всі документи, додані до позовної заяви, засвідчені належним чином, посилаючись на п. 5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (ДСТУ 4163-2003).

З цього приводу, якщо судді не відома позиція пленуму ВГС України, то суддю потрібно притягати до дисциплінарної відповідальності, аж до звільнення. Навіть я, простий юрист, про це знаю.

Так, відповідно до п. 3.2 Роз’яснення Вищого арбітражного суду від 18.09.97 р. N 02-5/289 суд не вправі повернути позовну заяву з мотиву недодання документів, що є доказами, оскільки позивач може їх надавати, а суд - вимагати їх надання до закінчення розгляду справи.

Відповідно до п. 2.1 Роз’яснення Вищого арбітражного суду від 18.09.97 р. N 02-5/289 письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії (стаття 36 ГПК).

Якщо документи, які мають значення для правильного вирішення спору, і підписи на них виготовлені стороною за допомогою будь-яких технічних засобів, то такі документи повинні прийматись господарським судом як письмові докази, досліджуватись та оцінюватись за загальними правилами ГПК. Якщо подані копії документів викликають сумніви, господарський суд має право витребувати оригінали цих документів. Для перевірки достовірності поданих до суду документів ним може бути призначено судову експертизу.

Звертаю увагу на те, що даний пункт розміщено у розділі 2 «Докази», а не у розділі 3 «Подання позову, порушення провадження у справі і вирішення спору» вищевказаного Роз’яснення. Це доводить той факт, що суддя не здійснює оцінки доказів на стадії вирішення питання про прийняття чи повернення позовної заяви, а лише перевіряє їх наявність.

Вказане або свідчить про недбалість суддів (така прикра ситуація у господарському суді м. Києва в мене вже вдруге), або про некомпетентність, або ж, про вчинення останніми корупційних діянь (підозрюю змову з ТОВ «Сапсан-СП»), в що не хотілося б вірити, оскільки мені в силу вимог Закону до господарського суду м. Києва доведеться ще не раз звертатися за судовим захистом.

Наразі ситуація ВІДВЕРТО ПРОТИПРАВНА. Громадянин України позбавлений права на судовий захист. Це попри те, про що згадувалося, що завдано шкоди моїй діловій репутації, що неодмінно змусить мене бажати та зробити все (в межах правового поля) для відновлення справедливості та притягнення винних до відповідальності, встановленою законом.

Враховуючи вказане та керуючись ЗУ «Про звернення громадян», ст. 24 ЗУ «Про судоустрій та статус суддів»

ПРОШУ:

- оскільки автоматизованої системи розподілу справ ще не запроваджено, призначити для розгляду позовної заяви мого довірителя, неупередженого, кваліфікованого суддю. Відповідь надати письмову.

             З повагою,

                   10.09.2010                                                                         Кізіма І.В.

 

 

Апеляційна скарга

на ухвалу господарського суду м. Києва

про повернення позовної заяви від 13.09.2010 року (справа № 05-5-51/10922)

 

із заявою про відновлення пропущеного процесуального строку

 

Оскаржувана ухвала прийнята з грубим порушенням норм процесуального права. До того ж, доводимо до відому суду, що повертається зазначений позов позивачеві вже вдруге. Так, ухвалою від 03.09.2010 року (справа № 05-5-51/10509) суддя господарського суду м. Києва Пригунова А.Б., повернула позивачеві вперше негаторний позов про заборону вчиняти дії, зазначаючи в ухвалі підстави повернення. Позивач хоча й вважав повернення позову безпідставним, проте, здійснивши необхідні виправлення, подав позов вдруге.

Оскаржуваною ухвалою позовну заяву вдруге повернуто позивачу.

Не погоджуючись з мотивацією повернення позовної заяви позивач вирішив оскаржувати вказану ухвалу до апеляційної інстанції, оскільки зрозумів, що іншим шляхом добитися розгляду власної справи по суті немає ніякої можливості. Тобто, повторна подача позову з усунення недоліків, яких немає, призведе до того ж результату – повернення позовної заяви позивачу. А тим часом суттєво порушуються права позивача, який на тривалий час позбавиться можливості звернутися за судовим захистом по суті.

Однак, позивач має велике сподівання у відновленні справедливості в справі на суд апеляційної інстанції.

 1) В оскаржуваній ухвалі вказано, що позивачем до позовної заяви не додано документального підтвердження викладених у позовній заяві обстави, а саме:

А) доказів демонтажу ТОВ «Сапсан-СП» вхідних порогів приміщення заявника (акту обстеження, складеного станом на день звернення до суду із позовною заявою).

По-перше, позивачем до позовної заяви додавалися копія відповіді від 17.05.2010 року начальника Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві В.М. Чайки та копія відповіді від 16 липня 2010 року заступника начальника Головного управління МВС у м. Києві О.О. Пасльона зі змісту яких видно, що демонтаж порогів все ж таки мав місце. Також відповідними посадовими особами позивачеві було рекомендовано звернутися до суду для вирішення зазначеного спору.

По-друге, фізична особа-підприємець не є юридичною особою, що унеможливлює складання нею акту обстеження  (акту юридичної особи), оскільки це не передбачено законодавством України.

Б) доказів на підтвердження того, що станом на день звернення до суду із позовною заявою, відповідач реально чинить заявнику перешкоди.

До позовної заяви позивач надавав фото та пояснення особи, що зробила фото, по суті справи від 31.08.2010 року. До того ж вказана обставина підтверджується відповідями вищезазначених посадових осіб правоохоронних органів.

Також, при розгляді справи по суті, позивач мав намір заявити клопотання про огляд доказів у місці їх знаходження, відповідно до ст. 39 ГПК України.

В) документального підтвердження наявності у заявника речових прав на зазначену у позові земельну ділянку.

До позовної заяви позивач додавав копії технічного звіту по встановленню зовнішніх меж землекористування та внесення змін до технічного звіту по встановленню зовнішніх меж землекористування земельної ділянки 66:172:062, згідно якого Савченко С.О., позивач по справі, зазначений землекористувачем в базі даних земельного кадастру

Г) доказів набрання рішенням господарського суду м. Києва від 13.01.09 року у справі № 44/3 законної сили.

Вказана вимога є надмірною, оскільки пересвідчитись у набрані рішенням суду законної сили можна через реєстр судових рішень.

Д) документального підтвердження того, що станом на день звернення заявника до суду із позовною заявою, позивач є власником зазначеного у позові нежитлового приміщення (довідку Комунального підприємства «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна»).

По-перше, до позову додавалася копія рішення господарського суду м. Києва від 13.01.09 року у справі № 44/3.

По-друге, на стадії прийняття позовної заяви господарський суд не має право визначати позивачу, якими саме доказами останній буде доводити ті обставини справи, на які він посилається.

По-третє, рішення суду має більшу юридичну силу, ніж довідка вказаного бюро.

Отже, суд дійшов протиправного висновку, що позивачем не обґрунтовано підстав та не подано доказів, які входять в предмет доказування.

Приходячи до вказаного висновку, суд першої інстанції проігнорував п. 3.2 Роз’яснення Вищого арбітражного суду від 18.09.97 р. N 02-5/289, відповідно до якого суд не вправі повернути позовну заяву з мотиву недодання документів, що є доказами, оскільки позивач може їх надавати, а суд - вимагати їх надання до закінчення розгляду справи.

Отже, суд повертаючи позовну заяву позивачу поставив до неї такі вимоги, які слід ставити до позивача лише в процесі розгляду справи по суті.

2) Окрім того, суд протиправно звертає увагу позивача на те, що додані до позовної заяви документи не засвідченні належним чином, тобто порушена вимога п. 5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (ДСТУ 4163-2003).

Посилаючись на вказане (до того ж вдруге), як на одну з підстав повернення позовної заяви, суд показує свою необізнаність з відповідними роз’ясненнями ВГС України.

Так, відповідно до п. 2.1 Роз’яснення Вищого арбітражного суду від 18.09.97 р. N 02-5/289 письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії (стаття 36 ГПК). Якщо документи, які мають значення для правильного вирішення спору, і підписи на них виготовлені стороною за допомогою будь-яких технічних засобів, то такі документи повинні прийматись господарським судом як письмові докази, досліджуватись та оцінюватись за загальними правилами ГПК. Якщо подані копії документів викликають сумніви, господарський суд має право витребувати оригінали цих документів. Для перевірки достовірності поданих до суду документів ним може бути призначено судову експертизу.

Враховуючи вказане та керуючись Роз’ясненням Вищого арбітражного суду від 18.09.97 р. N 02-5/289, п. 2 ч. 1 ст. 106 ГПК України, ст.ст. 91, 93 ГПК України

 

ПРОШУ:

 

скасувати ухвалу господарського суду м. Києва про повернення позовної заяви від 13.09.2010 року (справа № 05-5-51/10922), а справу передати на розгляд місцевого господарського суду.

 

ДОДАТКИ:

 

1) оригінал квитанції № 4842154 про сплату державного мита за подачу апеляційної скарги;

2) оригінал фіскального чека, який підтверджує направлення відповідачу примірника апеляційного скарги з доданими до неї документами;

3) копія оскаржуваної ухвали;

4) копія ухвали від 03.09.2010 року;

5) заява про відновлення пропущеного процесуального строку;

6) Матеріали позовної заяви, повернуті без розгляду за наступним описом:

1. Копія договору купівлі-продажу;

2. Копія рішення господарського суду м. Києва;

3. Копія технічного звіту по встановленню зовнішніх меж землекористування;

4. Копія внесення змін до технічного звіту по встановленню зовнішніх меж землекористування земельної ділянки 66:172:062;

5. Фотографії, на яких зафіксовані порушення відповідача;

6. Пояснення особи, що зробила фото, по суті справи;

7. Копія відповіді від 17.05.2010 року начальника Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві В.М. Чайки;

8. Копія відповіді від 16 липня 2010 року заступника начальника Головного управління МВС у м. Києві О.О. Пасльона;

9. Копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;

10. Оригінал квитанції про сплату 85 грн., державного мита;

11. Оригінал квитанції про сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу (236 грн.);

12. Оригінал фіскального чека, яким підтверджується відправлення відповідачу примірника позову та копій документів, доданих до позову;

13. Заява про вжиття заходів забезпечення позову;

14. Копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця;

15. Копія довіреності від позивача Кізімі Ігорю Віталійовичу.

 

Всього на ______  аркушах формату А4.

 

 

 

23.09.2010 року                                  фізична особа-підприємець Савченко С.О.

 

 

 

Заява

про відновлення пропущеного процесуального строку

 

Відповідно до ст.ст. 53, 93 ГПК України прошу відновити мені пропущений процесуальний строк на подачу апеляційної скарги, оскільки я отримав конверт з оскаржуваною ухвалою і матеріалами справи особисто на пошті 20.09.2010 року. Лист надсилався мені рекомендованою кореспонденцією, тому підтвердження отримання мною оскаржуваної ухвали надіслане до суду першої інстанції відділенням поштового зв’язку, як того вимагають правила поштового зв’язку України.

На вимогу суду, самостійно отримаю відповідну довідку у відділенні поштового зв’язку і надам її при розгляді апеляційної скарги.

Враховуючи вказане та керуючись ст.ст. 53, 93 ГПК України

ПРОШУ:

відновити мені пропущений процесуальний строк на подачу апеляційної скарги, відраховуючи його з наступного дня після 20.09.2010 року.

 

23.09.2010 року                                  фізична особа-підприємець Савченко С.О.

 

Поиск:
ИнформацияОбщениеБизнесДосуг
добавить сайт | реклама на портале | контекстная реклама | контакты Copyright © 1998-2010 <META> Все права защищены