Авторизация
Меню
Категории

Календарь
 Март 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Четверг 15 марта 2012
Сообщение прочтено 501 раз

1. В начале был Закон, и Закон был с Богом, и Закон был Бог. 
2. Он был в начале у Бога.
3. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. 
4. В Нем была Жизнь, и Жизнь была Свет человеков;
5. И Свет во тьме светит, и тьма не объяла Его. (Иоанна 1, 1-5)

7. Читать дальше


Это сообщение написано также в: НАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ (0 комментариев)
Комментарии (3)  
Сообщение прочтено 286 раз

1. З початку був Закон, і Закон був з Богом, і Закон був Бог.
2. Він був з початку у Бога.
3. Усе крізь Нього почало бути, і без Нього ніщо не почало бути, що почало бути.
4. У Ньому було Життя, і Життя було Світлом людей;
5. І Світло у темряві світить, і темрява не огорнула Його. (Івана 1, 1-5)

7. Читати далі


Это сообщение написано также в: НАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ (1 комментариев)
Четверг 7 июля 2011
Сообщение прочтено 405 раз

КОНСТИТУАНТА – от фр. assemblee constituante – учредительное собрание, pouvair constituant – учредительная власть. |укр.|

В разных странах Конституанта имеет разные названия – собственно учредительное собрание, национальное, народное, конституционное собрание, конституционная ассамблея, конституционный конгресс, конституционный конвент и т.п.

КОНСТИТУАНТА – всенародний высший коллегиальный временный представительский орган, специально образуемый для разработки и принятия конституции государства.
...
Читать


Это сообщение написано также в: НАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ (68 комментариев)
Сообщение прочтено 546 раз

КОНСТИТУАНТА – від фр. assemlee constituante – установчі збори, pouvair constituant – установча влада. |рус.|

У різних країнах Конституанта має різні назви – власне установчі збори, національні, народні, конституційні збори, конституційна асамблея, конституційний конгрес, конституційний конвент тощо.

КОНСТИТУАНТА – всенародний вищий колегіальний тимчасовий представницький орган, спеціально утворюваний для розробки і прийняття конституції держави.
...
Читать


Это сообщение написано также в: НАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ (2 комментариев)
Воскресенье 3 июля 2011
Сообщение прочтено 308 раз

Злочин і покарання. Жертва і кат. Міра і невідворотність. Правосуддя. Правда. Закон. Нарешті – справедливість. Слова. Слова... |рус.|

Кожен розуміє справедливість по-своєму. Водночас, для багатьох поняття справедливості є основою їхнього світосприйняття – мірилом добра і зла. Відчуття справедливості і несправедливості закладені у саму природу людини.

Може варто зняти рожеві окуляри і подивитися справедливості прямо в очі. Не відводячи погляду спробувати роздивитися її – справедливість. Аби зрозуміти, чого ми насправді хочемо, як це може бути та чи мусить бути саме так.
...
Читать


Это сообщение написано также в: НАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ (10 комментариев)
Сообщение прочтено 273 раз

Преступление и наказание. Жертва и палач. Соразмерность и неотвратимость. Правосудие. Правда. Закон. Наконец – справедливость. Слова. Слова... |укр.|

Каждый понимает справедливость по-своему. В то же время, для многих понятие справедливости является основой их мировосприятия – мерилом добра и зла. Ощущения справедливости и несправедливости заложены в саму природу человека.

Может, стоит снять розовые окуляры и посмотреть справедливости прямо в глаза. Не отводя взгляда попробовать разглядеть ее – справедливость. Чтобы понять чего мы в действительности хотим, как это может быть и должно ли быть именно так.
...
Читать


Это сообщение написано также в: НАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ (23 комментариев)
Среда 11 ноября 2009
Сообщение прочтено 473 раз


Витяг із Заяви Всеукраїнського Об’єднання «Народна Конституція» про право народу на повстання:

«На сьогодні президентські конституційні ініціативи пропонуються до всеукраїнського обговорення як «народний проект конституції», але назватися ще не значить бути. |рус.|

Народність визначається закріпленими у конституції правами людини і громадянина, але найперше – рівнем впливу громадян на реалізацію Основного Закону, наявними реальними конституційними механізмами прямої, безпосередньої участі громадян у здійсненні та захисті конституції, у здійсненні та захисті своїх прав і свобод.

Іншими словами, Народна Конституція – це право та обов’язок громадянина здійснювати та захищати закон – свої права і свободи, особливо тоді, коли держава неспроможна цього зробити або тоді, коли держава сама стає порушником закону.

Саме ефективний захист прав людини і громадянина, а також забезпечення прямої, безпосередньої участі громадян у здійсненні та захисті своїх прав і свобод мають стати наріжним каменем нової – Народної Конституції України.

Пропонуємо внести у Конституцію України нове право – право народу на повстання – право на спротив тиранії і пригнобленню як основну гарантію здійснення та захисту прав людини і громадянина в Україні.

Пропонуємо винести на всеукраїнське обговорення, а далі на всеукраїнський референдум питання закріплення в українському законодавстві права народу на повстання як норми прямої дії.

Право на демократичне повстання є добре відомим у світі. Закріплення такого права є свідченням того, що головні пріоритети держави насправді належать не державному апарату – чиновникам, але народу – громадянам країни.

«Спротив пригнобленню є наслідок, що витікає з інших прав людини. Коли уряд порушує права народу, повстання для народу і для кожної його частини є його найсвятішим правом та невідкладним обов’язком». Декларація прав людини і громадянина 1793 р.

«Весь досвід минулого підтверджує, що люди схильні зносити пороки до тих пір, поки їх можна терпіти, ніж використовувати своє право скасовувати урядові форми, що стали для них звичними. Але коли довгий ряд зловживань і насильств, незмінно підпорядкованих одній і тій же меті, свідчить про підступний задум змусити народ змиритися з необмеженим деспотизмом, скидання такого уряду і створення нових гарантій безпеки на майбутнє стає правом і обов'язком народу». Декларація незалежності США 1776 р.

«Необхідно, щоб права
Читать


Пятница 25 сентября 2009
Сообщение прочтено 891 раз

«Серафимския любве ко Господу пламенный ревнителю и Иеремии, о народе плачещему, усердный подражателю, всеблаженне отче Силуане, ты зову Матере Господа Сил внемляй, змия греховнаго межемудренно изрыгнул еси и в Гору Афонскую от суеты мира удалился еси, идеже в трудех и молитвах со слезами благодать Святаго Духа обильно стяжа. Еюже сердца наша воспламени и с тобой умильно взывати укрепи: Господи мой, Жизнь моя и Радосте Святая, спаси мир и нас от всяких лютых». Тропарь, глас 2-й.

Спешу поздравить Вас друзья. В Украине грядет новая война. Оценивая перспективу, даже сказал бы – новая великая и отечественная война – война Конституций.

Великая и отечественная, потому как эта война на долгие годы вперёд, а также потому, что со временем в неё будет втянуто всё украинское общество: от мала, до велика - вся Украина.

Правда, большая конституционная - это пока лишь перспектива (но неизбежная).

Сейчас же речь идёт о взращивании новой электоральной морковки. И не какой-то там, а громадной морковищи, коей, вне всякого сомнения, есть тема Конституции.

Известно, что приманкой для осла служит морковка, болтающаяся на некотором расстоянии от ослиного носа. Осёл как бы идёт к ней. Идёт и идёт, идёт и идёт…

До сих пор такими морковками для украинского избирателя были темы: НАТО, ЕЭП, Черноморский Флот, федерализация, двуязычие, социалка и т.д. и т.п.

Тема Конституции тем круче, что способна вместить в себе, как в лукошке, все мыслимые и немыслимые электоральные овощи и фрукты, так сказать, на любой вкус.

Простое и понятное решение всех проблем. Изменим Конституцию, при этом, конечно – клятвенно пообещаем заставить всех и каждого её исполнять и, наконец, заживём припеваючи. Оно может быть и да, но нет.

В нормальной жизни, в итоге пути ослу обязательно скармливают ту самую морковку, к которой он так упрямо шёл. Иначе, чего гляди, у несчастного животного начнётся ломка инстинктов.

В украинских политических реалиях, выполнение предвыборных обещаний чревато новыми обязательствами, следовательно - необходимостью их выполнения.

Вообще, надо сказать, политические обещания в Украине - mauvais ton. Практически все значимые обещания отечественных политиков - пустословие. Похоже их никто и никогда не собирался выполнять.

В этом деле первое и главное - обещать. Обещать то, за что граждане обязательно проголосуют. Дальше, проще. Всегда под рукой дежурные оправдания: мешают работать, не хватает депутатских голосов, нет конституционного большинства и всё в таком духе.

Важный нюанс - к новым выборам надо обещать больше. Или лучше даже, как это делают некоторые новомодные политики - не обещать, но гарантировать.

Поэтому сколь долгим будет путь ослов в Украине ведомо одному лишь Господу Богу.

Лейтмотивом приближающейся президентской кампании очевидно будет тема Конституции. При этом добавлю, что и всех последующих избирательных кампаний, причём вне зависимости от уровня (не удивлюсь, если и сельсоветов).

Всенародное обсуждение президентских конституционных инициатив, а также возможный по результатам этого обсуждения референдум как-то очень удачно пересекаться во времени с выборами Президента Украины.

По сути президентская «Народна Конституція» - это в том числе, ни много, ни мало – предвыборная программа кандидата в Президенты Украины - Народного Президента Виктора Ющенко.

«Основний документ держави не може бути лише справою політиків. Він має бути справжньою всенародною справою. Саме такий підхід відкриє шлях до народної Конституції єдиної політичної нації». В. Ющенко, газета «Дзеркало Тижня» №7 (786) 23-29
Читать


Комментарии (2)