Авторизація
Меню

Календар
 Квітень 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Нд
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


П'ятниця 5 вересня 2014
Повідомлення прочитано 81 раз

Олександр Чубенко про катастрофічну ситуацію з утилізацією відходів в Україні. Green Video

26.06.2014 Київ, Орхуський інформаційно-просвітницький центр. 

Семінар «Взаємодія органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та організацій громадянського суспільства у реалізації положень Оргуської конвенції». 
https://www.youtube.com/watch?v=pICVIE1pAho&feature=youtu.be

Виступ Олександра Чубенка, ГО «Екологічне товариство ім.Вернадського», м. Кременчук.

Ми тісно співпрацюємо як з громадськими організаціями, так і з екологами підприємств, які мають оформлювати всі дозвільні документи. 

Ситуація з відходами катастрофічна. 

Контроль за відходами ведеться так: видається дозвіл і видається ліміт, дозвіл без лімітів недійсний. З 1 січня 2014 р. відсутній державний орган, який погоджує ліміти. 26 квітня взагалі скасовані дозволи і ліміти. Тобто на тепер по відходах жодного документу не видається, облікові документи по відходах взагалі відсутні. 

Треба вносити зміни до законів «Про відходи» і «Про охорону навколишнього природного середовища». 

Облік відходів наразі діє поза законом. Підприємства не знають, що робити з відходами: дозволи отримують, а ліміти ні. 

Якщо щось міняти, то міняти потрібно відповідно до європейських директив. Можливо, створення Орхуських центрів налагодить співпрацю Мінприроди і громадськості на місцях, допоможе з роз’ясненням екологічної державної політики, зокрема по відходах.

Green Video®
MBGV 0500-1GV-6F


Повідомлення прочитано 88 раз

Софія Шутяк. Що є ОВНС. Європейський погляд на процедуру. Green Video

26.06.2014 Київ, Орхуський інформаційно-просвітницький центр. 

Семінар «Взаємодія органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та організацій громадянського суспільства у реалізації положень Оргуської конвенції». 
https://www.youtube.com/watch?v=pICVIE1pAho&feature=youtu.be

Виступ Софії Шутяк, МБО «Екологія-Право-Людина».

Доповідь про запровадження в Україні чітких і прозорих процедур участі громадськості згідно з європейською системою ОВНС. Всі матеріали доповіді знаходяться у посібнику, який виданий МБО «ЕПЛ» і є у відкритому доступі на сайті. 

Процедура оцінки впливу на навколишнє середовище в Україні є прописана в законі «Про охорону навколишнього природного середовища». 

Держава повинна забезпечити екологічну безпеку кожному громадянину. Є також державні будівельні норми (ДБН А2.2-1-2003), які врегульовують охорону довкілля. Це ОВНС розробляється в складі проектної документації на будь-яке підприємство, яке хоче відкритися і здійснювати свою діяльність на території України. Але не завжди громадськість має доступ до цих матеріалів.

В ЄС питання ОВНС врегульовується трьома документами: Директивою про ОВНС, Орхуською конвенцією і конвенцією ЕСПО. 

Згідно вимог євростандартів ОВНС – це процедура, яка має на меті виявити і оцінити можливий вплив на довкілля від здійснення екологічно небезпечної громадської діяльності і забезпечити врахування вимог екологічної безпеки у процесі прийняття рішення про реалізацію чи відмову від реалізації екологічно небезпечної громадської діяльності. 

Є 3 суб’єкти процедури: держава, громадськість і суб’єкт господарювання, які з самого початку повинні бути проінформовані і мати можливість на рівних умовах брати участь в розробці документів. Європейське законодавство вимагає, щоб заява про наміри формувала конкретні критерії, які мають можливість оцінити вплив конкретного об’єкта на довкілля.

Green Video®
MBGV 0500-1GV-7F


Повідомлення прочитано 66 раз

Г.Голубовська-Онісімова: Реально принципи Орхуської конвенції не діють. Green Video

26.06.2014 Київ, Орхуський інформаційно-просвітницький центр. 

Семінар «Взаємодія органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та організацій громадянського суспільства у реалізації положень Оргуської конвенції». 
https://www.youtube.com/watch?v=pICVIE1pAho&feature=youtu.be

Виступ Ганни Голубовської-Онісімової, ключового експерта Проекту ЕС СБП.

Заслухані питання та відповіді демонструють, що реально принципи Орхуської конвенції не діють при обговоренні екологічних наслідків, в тому числі Угоди з «Шелл». 

З часу підписання Угоди в Україні змінився вже четвертий Міністр екології. Відбулися не тільки зміни міністрів, але й всього апарату, служб і підрозділів Мінприроди завдяки адміністративній реформі Януковича. Тому на питання з приводу Угоди по Юзівській площі доводиться відповідати рядовому представнику відділу геологічної експертизи Мінприроди. 

Сьогодні всі робітники міністерства виступають як політичні фігури. Хоча насправді реформа має закінчитися тим, що політичною фігурою має залишитися тільки міністр, а держслужбовці не мають змінюватися кожного місяця, оскільки це мають бути професіонали, яких держава має цінувати.

Green Video®
MBGV 0500-1GV-10F


Повідомлення прочитано 71 раз

Юрий Сорока. Пример комплексного химического и радиоэкологического мониторинга окружающей среды. Green Video.

 26.06.2014 Киев, Орхусский информационно-просветительский центр.

Семинар «Взаимодействие органов исполнительной власти, местного самоуправления и организаций гражданского общества в реализации положений Орхусской конвенции»

https://www.youtube.com/watch?v=pICVIE1pAho&feature=youtu.be

Выступление Юрия Сороки, директора Центра радиологического мониторинга, г.Желтые Воды, Днепропетровская обл.

Наш Центр занимается мониторингом окружающей среды тех предприятий, деятельность которых связана с наиболее опасным видом загрязнения – радиоактивное загрязнение при добыче и переработке урановых руд. 

На примере Кривого Рога, здесь мощная металлургия, горно-добывающая, химическая промышленность, первое производство по добыче урановых руд. 

Технические возможности обеспечения мониторинга: стационарные пункты (метеостанции), передвижные пункты, оборудование, лаборатории. 

Показатели для мониторинга: температура, осадки, химическое загрязнение (окись азота, окись серы, окись углерода), радиоактивное загрязнение (мощность дозы гамма-излучения, концентрация радона в воздухе, выбросы радионуклидов), тяжелые токсичные металлы (хром, никель, цинк, молибден). 

Разработанный в Центре программный комплекс «Атлант-Протокол» предназначен для непрерывного сбора и архивирования информации о результатах работы систем радиационного и технологического контроля и предоставления зарегистрированным клиентам Комплекса доступа к этой информации по локальным и глобальным сетям. Полученная информация подается на предприятие. При согласовании протоколов эта информация может входить в общую базу системы мониторинга Украины.

Green Video®
MBGV 0500-1GV-14F

Повідомлення прочитано 267 раз

Галина Сєрова про київський Орхуський інформаційно-просвітницький центр. Green Video

26.06.2014 Київ, Орхуський інформаційно-просвітницький центр. 

Семінар «Взаємодія органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та організацій громадянського суспільства у реалізації положень Оргуської конвенції». 
https://www.youtube.com/watch?v=pICVIE1pAho&feature=youtu.be

Виступ Галини Сєрової, директора Орхуського центру ДЕА.

З січня 2014-го Орхуський центр став майданчиком, на якому зустрічаються громадськість і влада, щоб почути один одного. 

ОЦ під назвою Орхуський інформаційно-тренінговий центр був створений 2004 р., тоді ж були створені регіональні ОЦ при територіальних управліннях органів Мінприроди. 

За даними ОБСЄ вважається, що в Україні є 16 регіональних ОЦ. З травня 2013 р., коли розпочався процес ліквідації ДУ ОНПС веб-сторінки регіональних ОЦ зникли або деякі перейшли на сайти ОДА. За 10 років змінилися завдання ОЦ. Сьогодні треба мати єдину інформаційно-аналітичну систему, до якої має мати доступ громадськість. А ОЦ має бути отим пунктом доступу.

Під час підготовки Національної доповіді щодо виконання Орхуської конвенції з’ясувалося, що дійсно не вистачає взаємодії, не вистачає інформації з регіонів. На нараді сторін Орхуської конвенції буде ініційована дискусія про Орхуські центри, які вважаються дуже ефективним інструментом реалізації конвенції. 

Основні напрямки роботи ОЦ: участь у формуванні національних доповідей щодо виконання конвенції, національних звітів про стан довкілля, екологічна просвіта і освіта, підвищення рівня обізнаності держвлади щодо зобов’язань по конвенції і у формуванні демократичної культури управління, проведення громадських дебатів щодо вироблення екополітики.

Green Video®
MBGV 0500-1GV-19F


Повідомлення прочитано 64 раз

Сергій Вихрист. Орхуська конвенція, ОБСЄ та Україна. Green Video

26.06.2014 Київ, Орхуський інформаційно-просвітницький центр. 

Семінар «Взаємодія органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та організацій громадянського суспільства у реалізації положень Оргуської конвенції». 
https://www.youtube.com/watch?v=pICVIE1pAho&feature=youtu.be

Виступ Сергія Вихриста, експерта проекту ЕС «Додаткова підтримка Міністерства екології та природних ресурсів України у впровадженні Секторальної бюджетної підтримки».

Основа проекту ЕС СПБ – надання допомоги Мінприроді в реалізації секторальної бюджетної підтримки, тобто, мова йде про основні засади Стратегії державної екологічної політики, про реалізацію Національного плану дій до 2010-2015 рр. 

Значна увага також уділяється апроксимації природоохоронного законодавства України до джерел права ЕС в рамках Угоди про асоціацію. 

Україна була другою країною, яка ратифікувала Орхуську конвенцію. Сама конвенція на початку розвивалася дуже швидко по кількості ратифікацій і т.ін., а потім настав найтяжчий етап, коли треба було перетворити всі багаторічні напрацювання Орхуської конвенції у повсякденне життя. Це дійсно дуже складна, дуже копітка і дуже важлива справа. Без взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, без взаємодії всіх заінтересованих сторін, насамперед громадськості як основної рушійної сили, без взаємодії з приватним промисловим сектором, з наукою ефективно реалізувати положення конвенції нереально.

Є різний досвід у різних країнах Європейської екологічної комісії ООН. ОБСЄ у окремих країнах фактично спонукало до створення Орхуських центрів, потім була певна переорієнтація фінансових пріоритетів для ОБСЄ. Україна була одною серед тих, хто рухав Орхуську конвенцію.

Green Video®
MBGV 0500-1GV-23F