Авторизация
Меню

Календарь
 Март 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Пятница 6 ноября 2015
Сообщение прочтено 161 раз

Віталій Сторожук. Актуальні питання створення державної лісової корпорації в Україні. Green Video


15.10.2015 Київ, Представництво Світового банку. Круглий стіл «Підготовка інституційної і правової реформи лісового сектору України».
 
Виступ Віталія Сторожука, експерта програми FLEG II, Світовий банк. Презентація «Актуальні питання створення державної лісової корпорації в Україні». 

Питання створення на базі існуючих державних лісогосподарських підприємств єдиної державної лісогосподарської структури залишатиметься актуальним, принаймні, до кінця 2015 року. 
 
Мета створення єдиної державної лісогосподарської структури, яка полягає в інтеграції капіталу в державному лісовому господарстві і можливостях його перерозподілу, може бути досягнута у разі створення державного господарського об'єднання на рівні держави у вигляді корпорації. Вибір такої організаційно-правової форми як державне об'єднання продиктований, насамперед, можливістю уникнути процесів реорганізації державних підприємств.
 
Дослідження нормативних умов створення державної лісогосподарської корпорації вимагає розгляду цілого комплексу взаємопов’язаних питань - від встановлення цілей діяльності, розробки організаційної схеми до передбачення балансу повноважень керівних органів.

Чинне законодавство містить лише загальні норми щодо утворення корпорацій без детального визначення порядку їх створення та діяльності. За аналогією до Порядку утворення державних холдингових компаній, керуючись нормами Господарського кодексу України та Закону України «Про управління об’єктами державної власності», можна запропонувати порядок утворення державного господарського об'єднання підприємств у формі державної лісогосподарської корпорації.

Державну лісогосподарську корпорацію пропонується утворити з метою координації діяльності її учасників для розв'язання спільних економічних та соціальних завдань, забезпечення розвитку лісогосподарської галузі, концентрації інтелектуального, технологічного, економічного потенціалу, кадрових ресурсів, підвищення ефективності їх використання.

Управлінську та господарську діяльність державної лісогосподарської корпорації пропонується зосередити на організації та проведенні учасниками спільних проектів, які розглядаються як ключовий елемент реалізації планової діяльності корпорації, та як засіб перерозподілу коштів в межах корпорації. 

В пропозиціях до проекту Статуту державної лісогосподарської корпорації запропоновано правління корпорації назвати Радою директорів, а керівництво поточною діяльністю корпорації покласти на Секретаріат правління, до складу якого входитимуть: генеральний директор - голова правління, заступники генерального директора, керівники філій корпорації.

До компетенції секретаріату правління входитиме підготовка планів реалізації та кошторисів; здійснення контролю за формуванням політики ціноутворення на продукцію (товари, послуги) учасників корпорації в рамках цих проектів. До компетенції Ради директорів корпорації належатиме розгляд та затвердження спільних проектів, їх кошторисів та планів реалізації; прийняття рішення про встановлення розміру відрахувань учасниками корпорації для створення фонду фінансування спільних проектів; затвердження щорічного звіту генерального директора про хід реалізації спільних проектів.

Після прийняття рішення про утворення корпорації проводиться ряд юридичних заходів з оформлення її діяльності. Вони стандартні. Але ключовим і останнім в цьому процесі є здійснення Держлісагентством передачі корпорації функцій з управління об’єктами державної власності.

Green Video® 
MBGV 0563-1GV-2F

Сообщение прочтено 54 раз

Михаил Попков. Реформа государственного управления лесами Украины: актуальные вопросы. Green Video

15.10.2015 Киев, Представительство Всемирного банка. Круглый стол «Подготовка институциональной и правовой реформы лесного сектора Украины».
 
Выступление Михаила Попкова, эксперта программы FLEG II, Всемирный банк. Презентация «Реформа государственного управления лесами Украины:
актуальные вопросы». 

1. Каждая реформа проходит путь от осознания её необходимости до реализации. Мы условно находимся на этапе оценки альтернатив и выбора модели организации управления лесами.

2. В рамках проекта FLEG мы обсуждали причины низкой эффективности лесного сектора, его коррумпированности, вызовы, связанные с евроинтеграцией. В 2014 г. предложения проекта были востребованы и использованы в ходе подготовки реформы и ВР, и Минагрополитики. 

3. Это нашло отражение в тексте трех документов, определяющих цели лесной реформы: Коалиционное соглашение; Стратегия развития с.-х. и сельских территорий в Украине на 2015-2020 гг.; Стратегия повышения эффективности государственного сектора экономики. Необходимость структурного разделения конфликтующих функций управления и укрупнение структуры, обеспечивающей ведение лесного хозяйства в государственных лесах, поддерживают все. По поводу количества и типа хозяйственных структур есть разногласия.

4. Вопрос структурной реформы обсуждается столько, сколько существует Украина. В реальной жизни реформа свелась к понижению уровня госструктуры, управляющей лесами и централизации управления. Мы прошли путь от двух Министерств, ведающих лесами, до Госагентста лесных ресурсов и совсем недавно стояли на пороге превращения его в лесной департамент министерства или укрупнения до агентства природных – земельно-водно-рыбно-лесных ресурсов. При этом территориальное влияние лесного органа власти значительно выросло за счет передачи в сферу его управления лесов Минпрома и АПК.
 
5. Рассматривая опыт стран Европы, все многообразие национальных решений можно классифицировать по двум основным признакам: выбранной форме управления имуществом и организационной форме. По первому признаку можно выделить: лесохозяйственные структуры публичной и частноправовой формы. С организационной формой сделан политический выбор в пользу создания максимально автономной хозяйственной структуры.

6. Наиболее вероятным и «мягким» выбором для Украины на данном этапе является создание корпорации. Однако это только часть структурной реформы, в ходе которой надо одновременно рассматривать создание корпорации и реформу органов государственной власти, отвечающих за лесное хозяйство.

7. В настоящее время законодательно-нормативные функции управления лесами распределены между многими органами власти. Функции поддержки лесного хозяйства возложены на организации и предприятия Гослесагентства. Очевидно, что в ходе реформ часть из них перейдет к корпорации. 

8. В большинстве европейских стран, в которых ведение лесного хозяйства возложено на компании, законодательно-административные функции выполняет департамент профильного министерства и находящаяся в его составе лесная администрация (агентство, служба), имеющая представителей в регионах, которые могут быть обособлены (как областные управления Гослесагентсва), или входить в состав местных администраций (как управления экологии).

9. Ожидания от сегодняшнего круглого стола:
- понять, какую модель управления лесами мы хотим построить в ходе реформирования;
- определить приоритетные проблемы реформ и что FLEG можем сделать для их продвижения.

Green Video® 
MBGV 0563-1GV-1F


Понедельник 29 декабря 2014
Сообщение прочтено 42 раз

Круглий стіл щодо вдосконалення організаційно-правового забезпечення контролю в лісовому господарстві. 17.12.2014. Київ. World Bank. ENPI-FLEG (II).Green Video

Сучасний стан лісової галузі України містить низку недоліків та проблем, частина  яких тягнеться з радянських часів екстенсивного ведення лісової діяльності. Мають місце проблеми нераціонального використання лісів, незаконних лісозаготівель, тіньового обороту лісопродукції.

Як наслідки - високий рівень корумпованості лісового сектору, погіршення структури, якості і стану лісів країни, стрімке зростання експорту необробленої деревини на фоні падіння обсягів виробництва лісопромислового сектору України, високий рівень соціального невдоволення станом справ у лісовому секторі.
...
Читать