Авторизация
Меню

Календарь
 Апрель 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


Олексій Крайнюков. Антропогенне забруднення поверхневих вод в Харківській області. Методики оцінки.
Green Video | 2014-09-29 12:28:43
Сообщение прочтено 61 раз

Олексій Крайнюков. Антропогенне забруднення поверхневих вод в Харківській області. Методики оцінки. Green Video

30.07.2014 м.Харків, приміщення УкрНДІЕП. Круглий стіл «Про наслідки підписання Угоди про асоціацію з ЄС для соціально-економічного розвитку Харківської області у сфері охорони навколишнього природного середовища».
https://www.youtube.com/watch?v=jhY0VINweSw


Виступ Олексія Крайнюкова, доцента кафедри екологічної освіти екологічного факультету ХНУ ім. В.Н. Каразіна, д-ра геогр. наук. Доповідь «Антропогенне забруднення поверхневих вод в Харківській області».

Ефективним засобом контролю відповідності якості води встановленим нормам екологічно допустимих антропогенних навантажень є Комплексна оцінка екостану поверхневих вод. Найбільш розповсюдженими на сьогодні є: методика розрахунку коефіцієнту забрудненості води (КЗ) та методика екологічного індексу якості води (ЕІ). Вони недостатньо ефективні, тому що їх використання пов’язано з обмеженим переліком показників, що не дозволяє отримати ґрунтовну комплексну оцінку. 

Мета досліджень – співставлення результатів біотестування з оцінками якості води за показниками КЗ та екологічного індексу якості води ЕІ. У пробах води визначали рівні хронічної токсичності води (розроблено коефіцієнт ураженості водної екосистеми КУ). У басейні ріки Сіверський Донець за показником КЗ у всіх 25 створах якість води не відповідала встановленим нормативним вимогам. За показником ЕІ якість води у 20 створах була «досить чистою» або «чистою», у 5 створах характеризувалася, як «слабко забруднена». За показником КУ: у 12 створах – «чиста», у 9 – «слабко забруднена», у 4 – «помірно забруднена».

Очевидно, що є досить великі розбіжності в оцінці якості води за трьома показниками. Необхідно ввести показник коефіцієнту ураженості водної екосистеми в систему комплексної оцінки якості води. Він є інтегральним показником, який дозволяє в економічній формі оцінити якість води, не враховуючи фізико-хімічні показники.

10 років тому проводили дослідження стічних вод на 84 підприємствах Харківської області. Були отримані досить негативні результати. У 61 випадку дослідована вода чинила гостру летальну дію на тест-об’єкти. Для продовження треба провести відбір води на цих підприємствах, щоб здійснити порівняльну оцінку.

Green Video®
MBGV 0503-2GV-5F