Авторизация
Меню

Календарь
 Апрель 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


Віталій Сторожук. Удосконалення державного управління в контексті реформи лісового господарства. Green Video
Green Video | 2016-01-18 11:14:39
Сообщение прочтено 37 раз

Віталій Сторожук. Удосконалення державного управління в контексті реформи лісового господарства. Green Video

17.12.2015 м.Київ, Представництво Світового банку. Круглий стіл «Використання міжнародного досвіду в процесі підготовки реформи лісового сектору України».

Віталій Сторожук, експерт програми FLEG II (ЄІСП Схід), Світовий банк. Презентація «Удосконалення державного управління в контексті реформи лісового господарства».

Основним завданням державного регулювання та управління у сфері #лісових відносин є забезпечення ефективної #охорони, належного захисту, раціонального використання та відтворення лісів. Державне регулювання та управління у сфері лісових відносин здійснюється шляхом:

1) формування та визначення основних напрямів державної політики у сфері лісових відносин;
2) визначення законом повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
3) установлення відповідно до закону порядку і правил у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів;
4) здійснення державного контролю за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів.

Зміна системи повноважень може бути проведена як між центральними органами виконавчої влади (по вертикалі керівництва), так і при визначенні статусу ЦОВВ та його територіальних підрозділів.

Національна рада реформ оцінила прогрес реформи лісового господарства в 70%, проте завдання Плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України (Коаліційної угоди) та Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» на 2015 рік не виконані в передбачені строки. Ключовим фактором, що стримував виконання програми діяльності уряду є відсутність чіткого бачення реформування системи державного керівництва лісами.

Отже, для визначення напрямків розвитку системи державного управління лісами доцільне проведення функціонального обстеження Держлісагентства та аналізу функцій інших ЦОВВ з питань управління лісами. Це офіційні процедури отримання оцінок ефективності діяльності ЦОВВ, що можуть бути використані для аргументації збереження тих чи інших функцій, самостійного статусу чи організаційної структури Держлісагентства.

Для цілей дослідження, що виконується в рамках програми ФЛЕГ, був вибраний комплексний набір критеріїв, запропонований Світовим банком в 2009 році. Він складається із п’яти базових категорій або блоків:

1. Прозорість, підзвітність та участь громадськості.
2. Стабільність лісовий установ та управління конфліктами.
3. Якість лісової адміністрації.
4. Узгодженість лісового законодавства та дотримання закону.
5. Економічна ефективність, справедливість та стимули.

Проведені оцінки дозволяються зробити певні висновки щодо процесу реформ державного управління лісами:

1. Зміни в системі органів виконавчої влади привели до послаблення вертикальних зв'язків в системі державного управління лісами.
2. Держлісагентство виконує роль ЦОВВ, проте перестало бути центром прийняття рішень щодо управління лісами.
3. На порядку денному актуальними залишаються завдання, визначені Коаліційною угодою.

При реформуванні системи державного управління лісами до політичного керівництва мають бути доведені аргументи на користь збереження ЦОВВ з питань лісового господарства. В ширшому розумінні, якщо не буде політичного діалогу щодо ролі лісового господарства, будь-яка «горизонтальна» реформа на рівні Держлісагентства матиме менше шансів на успіх.

Повноваження центрального органу з питань лісового господарства зі зміною статусу досі змінювалися поступово, еволюційно. Попри підпорядкування різним відомствам, до травня 2015 року Держлісагентство зберігало статус головного розпорядника бюджетних коштів. Втрата цього статусу наразі обмежує можливості відстоювання необхідного розміру фінансування перед Міністерством фінансів.

Завдання та цілі діяльності ЦОВВ згідно положень залишалися практично однакові. Відповідно до покладених на нього завдань Держлісагентство повинно координувати діяльність лісової охорони інших постійних лісокористувачів і власників лісів. Формальних перешкод, щоб стати органом державного управління всіма лісами, у держави немає. Можливо, що поряд з реальним розподілом повноважень, Держлісагентству саме це слід зробити, щоб стати органом державного управління всіма лісами країни.

Справжня місія такого органу – збереження територіального базису державної власності на землі лісогосподарського призначення – цілком відповідає місії окремого міністерства. Отже, щоб зберегти статус ЦОВВ Держлісагентству слід надати уряду та парламенту аргументи щодо збереження своїх повноважень та виконання їх щодо всіх лісів держави.

Висновки:
1. Реформа господарського управління має відбуватися одночасно з реформою державної лісової служби.
2. На порядку денному залишаються актуальними завдання, визначені Коаліційною угодою.
3. Потрібен широкий політичний діалог щодо ролі лісів та лісового господарства для успішності реформи.
4. Статус Держлісагентства як центрального органу виконавчої влади повинен бути збережений після реформи. Для цього потрібні розподіл повноважень функцій контролю та господарювання і взяття відповідальності за державне управління всіма лісами країни.

Green Video® 
MBGV 0571-1GV-2F