<МЕТА> - Украина | Блоги | Українська
<META> - Украина
Интернет
Реестр
Новости
Рефераты
Товары
Блоги
искать в блоге Бурик З.М. ~ Бурик Зоряна искать в постах/комментариях пользователя
Авторизация
Логин:
Пароль:
 
#

Календарь

 Сентябрь 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
#

ЗОРЯНА БУРИК: НАПРЯМИ ВИРІШЕННЯ СУСПІЛЬНИХ ПРОБЛЕМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

mir23 | 2016-01-14 23:29:06  
Сообщение прочтено 404 раз
 Соціальна складова сталого розвитку безпосередньо пов’язана з людським потенціалом, який наприкінці ХХ ст. визнано основною метою та головним чинником суспільного розвитку держави [4, с. 320]. Сталий розвиток держави, означає досягнення стійкого економічного зростання за умов справедливого забезпечення потреб нинішнього і наступних поколінь; збереження та відновлення навколишнього середовища, передбачає активну участь всіх громадян та верств населення у його досягненні, ліквідацію або обмеження нежиттєздатних моделей виробництва й споживання. У свою чергу, за умов досягнутого стійкого економічного зростання, передбачається справедливий розподіл його результатів для забезпечення нинішніх і майбутніх потреб людини, розвиток людського потенціалу [2, с. 599-600]. 

Сталий розвиток є основою формування політик країн Європейського Союзу та багатьох інших країн світу. Обґрунтування необхідності забезпечення сталого суспільного розвитку в Україні визначає актуальність та мету даного дослідження.

Вперше, термін «сталий розвиток», введений у широкий вжиток Міжнародною комісією  по навколишньому середовищу  і  розвитку  (Комісія  Брунтланд) у 1987 р. [5, с. 6-7]. Під  «сталим»  розуміють такий розвиток, який задовольняє потреби нинішнього часу, але не ставить під загрозу  здатність  майбутніх  поколінь  задовольняти  свої  власні  потреби. В Україні проблема сталого розвитку обговорюється достатньо давно і є актуальною.

Узагальненим індикатором поступу країни щодо досягнення сталого розвитку є Індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП). ІРЛП (англ. Human Development Index, HDI) – індекс для порівнянної оцінки бідності, грамотності, освіти, середньої тривалості життя й інших показників країни. Індекс був розроблений у 1990 р. пакистанським економістом Махбубом ель Хаком  (Mahbub ul Haq) та використовується ООН з 1993 р. в звітах з реалізації Програми людського розвитку ООН, яка має представництва в усіх країнах світу-членах ООН. Обрахування ІРЛП здійснюється з періодичністю раз на 2-3 роки. Суть даного документу полягає у вивченні індексу людського розвитку за країнами світу, основними критеріями якого виступають: середня тривалість життя при народженні, рівень грамотності та рівень життя населення країн світу, який оцінюється через ВВП на душу населення, та інших вагомих показників.

За останні 10 років серед країн світу індекси розвитку людського потенціалу в переважній більшості держав поліпшилися (з показника 0,639 до 0,694), а 40 країн світу суттєво просунулися в даному рейтингу. Найкращу динаміку розвитку в минулому році продемонструвала Лівія, піднявшись на 23 сходинки у рейтингу з 87 на 64 місце, таким чином ставши першою країною африканського континенту яка випередила Україну, всього за 1 рік вийшовши з кризи 2011 р., та підвищивши свій індекс з 0,725 до 0,769 (2-ій показник в історії), а найгірша динаміка за досліджуваним індексом належить Португалії -3 позиції, як закріпилася на 43 місці. Щодо нашої країни, то незважаючи на відносний ріст індексів у 2009-1012 рр., динаміка рейтингу навпаки погіршилася. У 2010 р. Україні належала 69-та позиція, у 2011 р. – 76-та з показником 0,737, а в минулому році 78-ма з показником 0,740. За критеріями досліджуваного індексу в нашої країни найкращий стан справ з освітою та грамотністю – 0,860 (29 місце у світі), помітно гірші зі здоров’ям та довголіттям – 0,760, а найгірший стан з рівнем життя (економічним розвитком) – 0,615. На момент набуття Україною незалежності, індекс людського розвитку був вищий, а ніж європейський та центральноазійський (0,714 проти 0,701), а на даний час він нижчий на 0,31 (0,740 проти 0,771) [3].

Для досягнення сталого розвитку держави, Україна має впроваджувати необхідні системні реформи. На фоні реалізації Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом, значимою реформою є Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020». Українське суспільство зосереджено сьогодні, в – першу чергу, на:

– боротьбі з корупцією;

– забезпеченні рівних можливостей та соціальної справедливості;

– ефективній системі охорони здоров'я;

– сприянні гідній праці;

– забезпеченні доступної освіти для всіх;

– сприянні інноваційному розвитку і стійкій інфраструктурі;

– забезпеченні сталого енергопостачання;

– забезпеченні продовольчої безпеки;

– здоровому навколишньому середовищі.

Цілі сталого розвитку держави служитимуть в якості загальної основи для подальших перетворень в Україні, в тому числі в контексті реалізації «Стратегії - 2020». Метою Стратегії є впровадження в Україні європейських стандартів життя та вихід України на провідні позиції у світі. Для  досягнення сталого розвитку держави, Україна прагне брати активну участь у вирішенні поточних глобальних проблем. Зокрема, в екологічному вимірі ми повинні діяти енергійно, щоб запобігти загрозам, спровокованим зміною клімату та деградацією навколишнього середовища. Досягнення компромісу щодо збалансованої кліматичної угоди позитивно відзначиться на наших колективних зусиллях, спрямованих на досягнення цієї мети.

Впровадження нових, розширених моделей науково-технічного співробітництва між державами-членами ООН, зокрема, встановлення універсального механізму передачі технологій, є ключем до подолання багатьох прогалин у сфері сталого розвитку. Як зазначає президента України на Саміті з прийняття Цілей сталого розвитку в рамках Генеральної Асамблеї ООН:  «….працюючи рука об руку, реалізуючи наші цілі в рамках Порядку денного розвитку після 2015 року, а також спільно вирішуючи існуючі проблеми, ми забезпечимо успіх людства на шляху до прогресу» [1].

Україна має значний потенціал для забезпечення сталого розвитку держави. Проголошений Україною курс сталого розвитку дозволить підвищити рівень життя людей. Україна повинна зайняти гідне місце серед провідних держав світу та створити належні умови безпеці життя та здоров'я людини, що неможливо без ефективної медицини, захищеності соціально вразливих верств населення, безпечного стану довкілля і доступу до якісної питної води, безпечних харчових продуктів та промислових товарів. Накопичений Україною досвід за роки незалежності дозволить досягти бажаних результатів для стійкого розвитку нашої держави на наступні роки.

 

 

 

Список використаних джерел:

1. Виступ президента України на Саміті з прийняття Цілей сталого розвитку в рамках Генеральної Асамблеї ООН від 26 вересня 2015 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-ukrayini-na-samiti-z-prijnyattya-cilej-sta-36032.

2. Гусєв В. О. Сталий розвиток / В. О. Гусєв, О. О. Мужилко // Енциклопедія державного управління: у 8 т. / наук.-ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова) [та ін.]; Національна академія державного управління при Президентові України. – К. :НАДУ, 2011. – Т. 1: Теорія державного управління / наук.-ред. кол. : В. М. Князєв (співголова), І. В. Розпутенко (співголова) [та ін.], 2011. – С. 599–601.

3. Індекс розвитку людського потенціалу 2013 (рейтинг України) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://infolight.org.ua/content/indeks-rozvitku-lyudskogo-potencialu-2013-reyting-ukrayini.

4. Михненко А. М. Концепція сталого розвитку / А. М. Михненко, В. І. Козак // Енциклопедія державного управління: у 8 т. / наук.-ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова) [та ін.]; Національна академія державного управління при Президентові України. – К. : НАДУ, 2011. – Т. 1: Теорія державного управління / наук.-ред. кол. : В. М. Князєв (співголова), І. В. Розпутенко (співголова) [та ін.]. – 2011. – С. 319–323.

5. Національна парадигма сталого розвитку України / за заг.  ред. академіка  НАН  України,  д.т.н.,  проф.,  засл.  діяча  науки  і  техніки  України Б. Є. Патона. – К.: Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної  академії  наук України», 2012. – 72 с.


Для того, что бы добавить комментарий, Вам нужно зарегистрироваться или зайти под своим именем
Поиск:
ИнформацияОбщениеБизнесДосуг
добавить сайт | реклама на портале | контекстная реклама | контакты Copyright © 1998-2010 <META> Все права защищены